VAD VI GÖR

Vi utgår alltid från uppdragsgivarens verklighet och vardag. Ur denna skapar vi sedan tillsammans den utvecklingsprocess som krävs för att skapa en ledar- och organisationskultur som bygger  på förståelse för kunden och omvärlden, ett tydligt ledarskap,  förtroendefullt samarbete och starka värderingar. För att denna process ska bli hållbar så har vi genom åren utvecklat några enkla modeller som stödjer vårt arbete. Dessa modeller utgör grunden i vårt arbete och syftet med dem är att skapa enkelhet, förståelse och ett gemensamt språk kring det som sker i  organisationens utvecklingsprocess.

VAD VI ERBJUDER

DET VÄRDESKAPANDE LEDARKAPET.

Det värdeskapande ledarskapet är en utvecklingsprocess  för ledare från start till......        

LEDARFORUM

I vårt ledarforum träffas organisationens ledare för att möta vardagens frågeställningar med syfte att uppnå en samsyn över hur man ska ........

KUNDVÄRDEBASERAT AFFÄRSMANNASKAP

I det kundvärdebaserade affärssmannaskapet utgår vi från hur kunden värdesätter företagets  totala erbjudande kopplat till  hur lönsamheten utvecklas...

LEDNINGSGRUPPS-UTVECKLING

Vår ledningsgruppsutveckling bygger på att få denna att förstå sitt syfte och att i praktiken arbeta efter detta.......

VÅRA MODELLER OCH VÅRT ARBETSSÄTT

DEN VÄRDESKAPANDE ORGANISATIONEN

Ett integrerat sätt att skapa värden

FORSEN - STRANDEN - BERGET

Vår pedagogoiska grundtanke.

VIA VIGORIS - VÅRT ARBETSSÄTT

Fyra sätt att skapa utveckling och lärande