OM OSS
ViaVigoris har sina rötter i  de stora förändringsprocesser som bedrevs inom företag och förvaltningar i slutet av 80-talet och början av 90-talet.Verkligheten födde då våra konsulttjänster och vi har nu snart trettio år senare samma uppfattning. Vi är idag ännu mera övertygade om att sökandet efter  utveckling och lärande finns i människors vardag och i alla de upplevelser och erfarenheter som vi bär med oss. 

VÅRA KONSULTER

JEANETTE SÖDER

Har en bakgrund inom strategiskt hälsoarbete med stor erfarenhet av att leda och inspirera andra människor. Jeanette är lic. Handledare i The Human Element® och Radical Collaboration® som båda bygger på FIRO- teorin om gruppdynamik och gruppers utveckling
Hon är övertygad om att en god självkänsla  är avgörande för ett effektivt och gott samarbete. Organisationer som lyckas kombinera teknisk och strategisk kompetens och som kan balansera frågor av strukturell karaktär med frågor av mera mänsklig art kommer att ha en självklar, ledande roll på marknaden. Sedan 1998 har Jeanette arbetat som konsult inom ledarskap, affärsmannaskap, kommunikation och personlig utveckling.  Hon är en uppskattad processledare med förmåga att möta individen utifrån dennes vardag och verklighet.

BENGT ISBERG

Är civilingenjör med praktisk erfarenhet från olika ledarroller, bland annat som försäljningschef inom Volvo Hydraulik (nuvarande Parker Hannifin). Har också varit vice VD i Dacke Hydraulik med uppdrag att utveckla affärsförmågan i gruppen. Bengt är civilingenjör och examinerad i industriell marknadsföring vid Handelshögskolan i Göteborg. Han har under de senaste 25 åren varit verksam som organisationskonsult med tyngdpunkt mot affärsutveckling, affärsmannaskap samt ledningsgrupps- och organisationsutveckling med fokus på värdeskapande processer. Har under de senaste åren också utvecklat enkla pedagogiska modeller för att skapa förståelse för hur agerandet i företagens värdeskapande processer påverkar lönsamheten.